Accessibility Tools

ศาลจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Provincial Court

การบริการ
ระบบจองคิว Conference

กรุณากรอกข้อมูลและรายละเอียดให้ครบถ้วน

โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
เช่น อ1/63, พ1/63
โปรดระบุข้อมูล
เช่น อ1/63, พ1/63
เช่น สืบพยานฯ, ฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ฯ
โปรดระบุข้อมูล
เช่น จำเลยให้การรับสารภาพ
โปรดระบุข้อมูล
โปรดระบุข้อมูล
(เลข IP ใช้สำหรับเชื่อมต่อ VDO)
โปรดระบุข้อมูล
ไฟล์ PDF ขนาดไม่เกิน 10 MB
กดยืนยันเพื่อตกลง

เจ้าหน้าที่ศูนย์นัดความของศาลจังหวัดเพชรบุรี จะดำเนินการตรวจสอบคำขอจองคิว Conference ของท่านทุกวันทำการ ในเวลา 9.00 น. และ 16.00 น. ติดต่อสอบถามผู้ประสานงานศูนย์นัดความ โทร. 0 3240 0971-3 ต่อ 212, 213