ศาลจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Provincial Court

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา