ศาลจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดเพชรบุรี

ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้่มีสิทธิเข้ารับการทดสอบข้อเขียนเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการในการสนับสนุนการปฏิบัติงานบังคับคดีผู้ประกัน ตำแหน่ง นิติกร

image เอกสารแนบ