ศาลจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Provincial Court
ส่วนเจ้าพนักงานคดี