ศาลจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Provincial Court

ส่วนช่วยอำนวยการ