ศาลจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Provincial Court

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดเพชรบุรี