ศาลจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Provincial Court

image

ศาลจังหวัดเพชรบุรี

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

82 ถ.ราชดำเนิน

ต.คลองกระแชง อ.เมือง

จ.เพชรบุรี 76000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 032-400-971-4

ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ต่อ 558 

โทรสาร  032-424-942

 อีเมล์

ศาลจังหวัดเพชรบุรี

 [email protected]

ส่วนช่วยพิจารณาคดี 

[email protected]

ส่วนไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท

[email protected]Social