ศาลจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Provincial Court

การบริการ
image

ศาลจังหวัดเพชรบุรี

ระบบบริการข้อมูลคดี ศาลจังหวัดเพชรบุรี

วิดีโอสอนการใช้งานระบบบริการข้อมูลคดี

การค้นหาข้อมูลคดี
การตรวจสอบเขตอำนาจศาล

การค้นหาอัตราค่านำส่งหมาย

การค้นหาหมายต่างจังหวัด

การสอบถามจากข้อมูลหลักประกัน