ศาลจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Provincial Court

ข้อมูลหน่วยงาน