ศาลจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Provincial Court
คณะผู้พิพากษาศาล