ศาลจังหวัดเพชรบุรี
Phetchaburi Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease : COVID-๑๙) ศาลจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมพิธี “วันพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีราชวงศ์” ศาลจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย ศาลจังหวัดเพชรบุรีให้การต้อนรับนายศักดิพัฒน์ โลหะขจรพันธ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร พร้อมคณะผู้พิพากษา ในวาระโยกย้าย 1 เมษายน 2564 ศาลจังหวัดเพชรบุรีเข้าร่วมงานพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และวันข้าราชการพลเรือน

 

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม
image
image
image
image
image